Türkiye’nin Biyoçeşitliliği- Ücretsiz Doğa Eğitimleri ve Kaynaklar-3

Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanı; ülkemizde biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışmaları yoluyla toplanan verilerin aktarıldığı ve yönetildiği internet tabanlı, kamuoyuna açık, bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı ülkemiz biyolojik zenginliğinin “türler” ve “özellikli alanlar” özelinde sorgulama yapılabilmesine ve üyelerinin kendilerine özgü haklarla verilere erişebilmesine imkan tanımaktadır.

Türkiye’nin Biyolojik Çeşitliliği Kitabı

İl İl Envanter Kitabı

İlgili platforma http://www.nuhungemisi.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.