TEMA Vakfı Doğa Eğitimi Programları

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrenci seviyelerine göre, “Minik TEMA, Yavru TEMA ve Ortaokul TEMA” programlarını uygulayarak; erozyonu önleme, toprak, doğa ve doğal varlıkları koruma ile çevre konularında çocukları bilinçlendirmek, edindikleri bilgileri hayata geçirmelerini sağlamak ve çocuklarda ekolojik okuryazarlığı güçlendirmek amaçlanmaktadır.

Minik Tema Eğitim Programı İndir

Yavru Tema Eğitim Programı İndir

Ortaokul Tema Eğitim Programı İndir