Doğadaki Okul

Ömer Dilek

Eğitim Koordinatörü

Ömer Dilek, 2015 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği tezli yüksek lisans programında ‘Orman okulu uygulamalarının çocukların gelişimine yönelik katkısının değerlendirilmesi’ isimli teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. 2017-2019 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmıştır. Şu anda Bursa Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulunda Çocuk Gelişimi Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Şu an aynı bölümde Çocuk Gelişimi Programı Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Çalışma alanları arasında okul öncesinde alternatif yaklaşımlar, erken çocukluk döneminde çevre eğitimi ve orman okulu yaklaşımı yer almaktadır. Orman okulu alanında çalışma isteği ve kararlılığı uzun yıllardır (8 yıldır) kamp lideri olarak görev yapması, bu süre zarfında doğada bulunan çocuklarda gözlemlediği değişiklikler ve gelişimler doğa ve orman pedagojisi alanında çalışmalar ve araştırmalarda bulunmasında etkili olmuştur. Aynı zamanda bu alanda çeşitli eğitimlere de katılım sağlayarak Doğa ve Orman Pedagojisi alanında kendini geliştirmeye çalışmıştır. Doğada Öğreniyorum Kurumu tarafından düzenlenen ‘Orman Anaokullarına Giriş’ ve ‘Sınıf Dışı Eğitim ve Orman Anaokulları’ eğitimleri, İngiltere’de yer alan Forest Schools kurumunu Türkiye’ye davet ederek kendisi ve 25 katılımcı ‘Forest School Leader Training’ eğitimini almıştır. Bunun yanında akademik çalışmalarda da bulunarak ‘Erken Çocukluk Eğitiminde Orman Pedagojisi El Kitabı’ ve ‘İnsan Sağlığında Koruyucu Yaklaşımlar’ kitaplarında bölüm yazarlığı yapmış, ‘Forest School Applications in Pre-school Period: A Case Study’ adlı makale ile alan yazına katkılar sunmuştur. Bu çalışmalar neticesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim müdürlükleri ve çeşitli üniversitelerde eğitimler ve seminerler gerçekleştirmiştir.

Ömer Dilek, 2015 yılında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. 2019 yılında Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği tezli yüksek lisans programında ‘Orman okulu uygulamalarının çocukların gelişimine yönelik katkısının değerlendirilmesi’ isimli teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. 2017-2019 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında okul öncesi öğretmeni olarak görev yapmıştır. Şu anda Bursa Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulunda Çocuk Gelişimi Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Şu an aynı bölümde Çocuk Gelişimi Programı Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Çalışma alanları arasında okul öncesinde alternatif yaklaşımlar, erken çocukluk döneminde çevre eğitimi ve orman okulu yaklaşımı yer almaktadır. Orman okulu alanında çalışma isteği ve kararlılığı uzun yıllardır (8 yıldır) kamp lideri olarak görev yapması, bu süre zarfında doğada bulunan çocuklarda gözlemlediği değişiklikler ve gelişimler doğa ve orman pedagojisi alanında çalışmalar ve araştırmalarda bulunmasında etkili olmuştur. Aynı zamanda bu alanda çeşitli eğitimlere de katılım sağlayarak Doğa ve Orman Pedagojisi alanında kendini geliştirmeye çalışmıştır. Doğada Öğreniyorum Kurumu tarafından düzenlenen ‘Orman Anaokullarına Giriş’ ve ‘Sınıf Dışı Eğitim ve Orman Anaokulları’ eğitimleri, İngiltere’de yer alan Forest Schools kurumunu Türkiye’ye davet ederek kendisi ve 25 katılımcı ‘Forest School Leader Training’ eğitimini almıştır. Bunun yanında akademik çalışmalarda da bulunarak ‘Erken Çocukluk Eğitiminde Orman Pedagojisi El Kitabı’ ve ‘İnsan Sağlığında Koruyucu Yaklaşımlar’ kitaplarında bölüm yazarlığı yapmış, ‘Forest School Applications in Pre-school Period: A Case Study’ adlı makale ile alan yazına katkılar sunmuştur. Bu çalışmalar neticesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim müdürlükleri ve çeşitli üniversitelerde eğitimler ve seminerler gerçekleştirmiştir.

X