Doğadaki Okul

Ayşe Kula

Ayşe Kula, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi bölümü mezunudur. Orman Çocuk Grup Lideri, Gönüllü Sınıf Dışı Eğitim Öğretmeni ve Permakültür Tasarımcısıdır.

2013-2016 yılları arasında Çanakkale’de ÇOMÜ Kreş başta olmak üzere ve Bursa’da birçok okulöncesi kurumunda staj uygulamalarını ve gönüllü uygulamalar yaptı. Uygulamaları esnasında alternatif eğitim yaklaşımlarını araştırmaya başladı.

2016 yılında yolu Çocukluk Bizde Kalsın Derneği ile buluştu. Türkiye’de ki geleneksel eğitimin dışında alternatif eğitim yaklaşımlarını benimseyen bu dernekte gönüllü atölyelist olarak çalıştı ve dernek ile birlikte yoksul ve kısıtlı bütçeli ailelerin çocuklarına yönelik gönüllü çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenledi.

2017 yılında Özel doğa temelli bir okulöncesi kurumunda, okulöncesi öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Bu okulda kendini bulduğu eğitim yaklaşımı olan doğa ve Orman Pedagojisini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

2017 yılı Mayıs ayında Ulusal Çocukluk Bizde Kalsın “Doğa Bizim, Çocuk Bizim” çalıştayında proje yürütücülüğünü yaptığı “Şimdilik Kapak” projesini sundu. Şimdilik Kapak projesi ile çocuklarda çevre bilinci, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm konularına dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı amaçladı. Çocukluk Bizde Kalsın Derneği ile birlikte yürüttüğü proje Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile Çanakkale Kepez Atatürk İlkokulu’nun Anasınıfında gerçekleştirdi.

2017 yılında Çocukluk Bizde Kalsın Derneği’nin çocuk defterinin iç desenlerini resmetti.

2018 -2021 yıllarında Bursa da özel doğa temelli okulöncesi kurumlarında orman öğretmeni ve okulöncesi öğretmeni olarak çalıştı. Bu yıllar arasında yolu “Ana Kucağı Projesi’’ ile buluştu. Ana Kucağı projesi ile dezavantajlı bölgedeki çocuklar ile sınıf dışı eğitim uygulamaları gerçekleştirdi.

Çalışma saatlerinin dışında dezavantajlı bölgelerimizde de Sınıf Dışı Eğitim uygulamalarını yaygınlaştırmak için gönüllü olarak doğanın kalbinde çocuklarla buluştu. Uygulamaları sırasında dezavantajlı bölgelerde “kötü hava yoktur, doğru giyinmemek vardır” sözünün anlamını yitirdiğini fark etti. Bunun üzerine “Doğayla Bütünleşen Okullar Projesini ” yazdı ve Mayıs 2021 de projeye destek olacak gönüllü arkadaşlarından ekip oluşturdu. Amaçları çocuklara uygun kıyafet desteği sağlayıp her hava koşulunda doğa ile bağ kurmalarını desteklemek ve maddi imkansızlıktan doğan engelleri doğanın zenginliği ile aşmaktı. Projenin ilk adımı Gaziantep Erikli köyünde ki çocuklar ile gerçekleştirildi. Proje halen devam etmektedir.

2019-2021 yılları arasında Finlandiya’dan gelen Doğada Öğreniyorum kurucusu Gaye Amus’un verdiği Doğada Öğreniyorum 1. ve 2. aşama eğitimlerini toplam 10 haftalık uygulamalarıyla birlikte tamamladı ve “Orman Çocuk Grup Lideri” oldu. Bu yıllarda Taner Aksel’den Permakültür Tasarım Eğitimi ve Çocuklarla Permakültür eğitimlerini alıp uygulamalarda bulundu. Jiber Barutçiyan‘dan Mantar Eğitimi, Heybemde Doğa Var, Doğada Dil Ve Matematik, Yeryüzü Gökyüzü Astronomi Gözlem, Doğada İlk Yardım gibi birçok eğitim aldı.

Ağustos 2021’de daha çok çocuğu doğa ile buluşturmak için arkadaşı ile birlikte “Bal Kuşu Doğa Çocuk Atölyesini” kurdu.

Kasım 2021’de Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nde Orman Çocuk Akademisi projesinin eğitim programını hazırladı ve Orman Çocuk Grup Lideri olarak çalışmaya başladı ve halen devam etmekte.

Ayşe Kula, Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi bölümü mezunudur. Orman Çocuk Grup Lideri, Gönüllü Sınıf Dışı Eğitim Öğretmeni ve Permakültür Tasarımcısıdır.

2013-2016 yılları arasında Çanakkale’de ÇOMÜ Kreş başta olmak üzere ve Bursa’da birçok okulöncesi kurumunda staj uygulamalarını ve gönüllü uygulamalar yaptı. Uygulamaları esnasında alternatif eğitim yaklaşımlarını araştırmaya başladı.

2016 yılında yolu Çocukluk Bizde Kalsın Derneği ile buluştu. Türkiye’de ki geleneksel eğitimin dışında alternatif eğitim yaklaşımlarını benimseyen bu dernekte gönüllü atölyelist olarak çalıştı ve dernek ile birlikte yoksul ve kısıtlı bütçeli ailelerin çocuklarına yönelik gönüllü çeşitli eğitimler ve etkinlikler düzenledi.

2017 yılında Özel doğa temelli bir okulöncesi kurumunda, okulöncesi öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Bu okulda kendini bulduğu eğitim yaklaşımı olan doğa ve Orman Pedagojisini yakından deneyimleme fırsatı buldu.

2017 yılı Mayıs ayında Ulusal Çocukluk Bizde Kalsın “Doğa Bizim, Çocuk Bizim” çalıştayında proje yürütücülüğünü yaptığı “Şimdilik Kapak” projesini sundu. Şimdilik Kapak projesi ile çocuklarda çevre bilinci, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm konularına dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı amaçladı. Çocukluk Bizde Kalsın Derneği ile birlikte yürüttüğü proje Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile Çanakkale Kepez Atatürk İlkokulu’nun Anasınıfında gerçekleştirdi.

2017 yılında Çocukluk Bizde Kalsın Derneği’nin çocuk defterinin iç desenlerini resmetti.

2018 -2021 yıllarında Bursa da özel doğa temelli okulöncesi kurumlarında orman öğretmeni ve okulöncesi öğretmeni olarak çalıştı. Bu yıllar arasında yolu “Ana Kucağı Projesi’’ ile buluştu. Ana Kucağı projesi ile dezavantajlı bölgedeki çocuklar ile sınıf dışı eğitim uygulamaları gerçekleştirdi.

Çalışma saatlerinin dışında dezavantajlı bölgelerimizde de Sınıf Dışı Eğitim uygulamalarını yaygınlaştırmak için gönüllü olarak doğanın kalbinde çocuklarla buluştu. Uygulamaları sırasında dezavantajlı bölgelerde “kötü hava yoktur, doğru giyinmemek vardır” sözünün anlamını yitirdiğini fark etti. Bunun üzerine “Doğayla Bütünleşen Okullar Projesini ” yazdı ve Mayıs 2021 de projeye destek olacak gönüllü arkadaşlarından ekip oluşturdu. Amaçları çocuklara uygun kıyafet desteği sağlayıp her hava koşulunda doğa ile bağ kurmalarını desteklemek ve maddi imkansızlıktan doğan engelleri doğanın zenginliği ile aşmaktı. Projenin ilk adımı Gaziantep Erikli köyünde ki çocuklar ile gerçekleştirildi. Proje halen devam etmektedir.

2019-2021 yılları arasında Finlandiya’dan gelen Doğada Öğreniyorum kurucusu Gaye Amus’un verdiği Doğada Öğreniyorum 1. ve 2. aşama eğitimlerini toplam 10 haftalık uygulamalarıyla birlikte tamamladı ve “Orman Çocuk Grup Lideri” oldu. Bu yıllarda Taner Aksel’den Permakültür Tasarım Eğitimi ve Çocuklarla Permakültür eğitimlerini alıp uygulamalarda bulundu. Jiber Barutçiyan‘dan Mantar Eğitimi, Heybemde Doğa Var, Doğada Dil Ve Matematik, Yeryüzü Gökyüzü Astronomi Gözlem, Doğada İlk Yardım gibi birçok eğitim aldı.

Ağustos 2021’de daha çok çocuğu doğa ile buluşturmak için arkadaşı ile birlikte “Bal Kuşu Doğa Çocuk Atölyesini” kurdu.

Kasım 2021’de Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nde Orman Çocuk Akademisi projesinin eğitim programını hazırladı ve Orman Çocuk Grup Lideri olarak çalışmaya başladı ve halen devam etmekte.

X