Orman Okulları İle İlgili Yeni Bir Çalışma Yayınlandı

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ömer Dilek ve Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Volkan Atasoy’un Orman Okulları ile ilgili yaptıkları
Forest School Applications in Pre-school Period: A Case Study (Okul Öncesi Dönemde Orman Okulu Uygulamaları: Bir Vaka Çalışması ) başlıklı çalışma International Electronic Journal of Environmental Education(Uluslararası Çevre Eğitimi Elektronik Dergisi’nde) yayınlandı.