Doğal Öğrenme Girişimi(Açık hava eğitim alanları oluşturma)- Ücretsiz Doğa Eğitimleri ve Kaynaklar-4

NLI, çevre tasarımı, eylem araştırması, eğitim ve bilginin yayılması yoluyla tüm çocukların günlük deneyimlerinde doğal çevrenin önemini desteklemek amacıyla 2000 yılında kurulmuştur. 

İnsanların doğal dünyaya bağımlılığını kabul eden yerler olan oyun, açık havada öğrenme ve çevre eğitimi için uyarıcı yerler oluşturmalarına yardımcı olmayı amaçlamakta. Eğitimciler, oyun liderleri, çevre eğitimcileri, tasarımcılar, planlamacılar, politikacılar ve çocuklar için ve çocuklar için çalışan tüm profesyonellerle işbirliği içinde çalışmalar yürütmektedirler. Doğal Öğrenme Girişimi( Natural Learning Initiative) okulların alanlar oluşturması ve etkinlikler planlaması için çeşitli kaynaklar sunmaktadır.

ilgili bağlantıya https://naturalearning.org/greendesk/ adresinden ulaşabilirsiniz.