Doğadaki Okul ve Doğada Öğreniyorum işbirliğiyle Çalıştay ve 4. Ulusal Sınıf Dışı Eğitim Buluşması bu sene online gerçekleşecektir

Erken Çocukluk Eğitiminde Orman Okulları ve Orman Anaokulları Online Çalıştayı ve Doğada Öğreniyorum 4. Ulusal Sınıf Dışı Eğitim Buluşması, 10 Ekim 2020 tarihinde 14.00-17.00 (Türkiye saati ile) saatleri arasında gerçekleştirilecektir.Bu etkinlik kapsamında Türkiye’de erken çocukluk eğitiminde benimsenen ve giderek yaygın hale gelen orman okulları ve orman anaokullarına ilişkin uygulamalar ve çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlar bir araya gelecektir.


Etkinliğin iki amacı bulunmaktadır. İlk olarak ilgili alana yönelik ihtiyaçların belirlenmesi, kuramsal bir çerçevenin oluşturulması ve çalıştayda elde edilen çıktıların yazılı rapor haline getirilmesi amaçlanmaktadır. İkinci olarak ise, erken çocukluk eğitiminde orman okulları ve orman anaokullarına ilişkin uygulamalar ve çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşların birbirlerini tanıması ve deneyimlerini paylaşmasıdır.

Bu kapsamda program içeriği iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüme tüm davetliler katılabilecektir. İkinci bölüme ise, çalıştaya kayıt yaptıran ve değerlendirme sonucu çalıştaya katılımı uygun bulunan kişiler katılabilecektir.

Program İçeriği ve Akışı
Birinci Bölüm

  1. 14.00-14.15 : Çalıştay Düzenleme Kurulu tarafından yapılacak “Açış Konuşması”
  2. 14.15-14.30: Doğada Öğreniyorum kurucusu Gaye Amus tarafından yapılacak olan “Açış Konuşması”
  3. 14.30-15.00: Dr. Güliz Karaarslan-Semiz tarafından yapılacak olan “Yeryüzünü Önemseyen Bir Nesil Yetiştirmek: Sürdürülebilirlik için Eğitim” başlıklı sunum

ARA 15.00-15.15

İkinci Bölüm

  1. 15.15- 16.00: Moderatörler ve çalışma gruplarının daha önce belirlenen oturumlarda birlikte çalışması
  2. 16.00-16:45: Moderatörlerin çalışma sonuçlarının özet bulgularını çalıştaya katılan tüm katılımcılarla paylaşması
  3. 16.45-17.00: Çalıştay Düzenleme Kurulu tarafından yapılacak “Kapanış Konuşması”

İkinci Bölümde, önceden belirlenen farklı temalardaki oturumlara kayıt yapmış kişiler, ilgili temaya ilişkin çalışmalarını ayrı gruplar halinde bir moderatör eşliğinde sürdürecektir. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek bu oturumlarda katılımcılar, sorumlu moderatörlerin rehberliği ile ilgili temaya ilişkin çevrimiçi bir belge üzerinde çalışarak, aynı oturumdaki diğer katılımcılarla fikir alışverişinde bulunacaktır. Bu oturumlar için belirlenen sürenin sonunda, sorumlu moderatörler sırasıyla grup çalışmalarının özet bulgularını çalıştaya katılan tüm katılımcılarla paylaşacaktır. Bu programın ikinci bölümüne katılmak isteyen adayların oturum başlıklarından en çok ilgi duydukları ve katkı sunabileceklerini düşündükleri başlığı seçerek, gerekli kısımları önemle doldurmaları rica edilmektedir. Bu etkinliğe ilgi gösterdiğiniz ve zaman ayırdığınız için Çalıştay Düzenleme Kurulu, Doğadaki Okul ve Doğada Öğreniyorum olarak teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla.