Doğada Geçirilen Zamanın STEM becerilerine etkisi

DOĞA ÖĞRENİMİNİN BİLİM ÖĞRENMENİN TEMELLERİ OLMASI

 

Herhangi bir ders kitabını, okul bültenini, hatta park bölge kataloğunu açın, şüphesiz STEM öğrenimine referans bulabilirsiniz. Bu öğrenmenin çoğu,  ilkokul ve ortaokul / lise öğrencilerine odaklanmıştır. Yine de STEM’in temeli çok daha erken başlayabilir.

STEM, Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarını temsil eden bir kısaltmadır.

 

Çocuklar orman okulunda oyun oynarken ne olur?

Bir kale inşa ederek veya su ağaçlarıyla birlikte çalışarak mühendislik ve teknoloji kavramlarını öğreniyorlar. Bir araştırmayı gözlemleyerek, test ederek ve bir kayayı nehre atarak ya da bitkilerin büyüdüğünü ve değiştiğini izleyerek, bilimsel araştırmaya girmeyi öğreniyorlar. Onlar, çubukları sıralayarak, kelebekleri sayarak ve düşmeden önce kaç tane kayanın üzerinde durarak dengede kalabileceklerini keşfederek matematik öğreniyorlar. Bu öğrenmenin çoğu, geri adım attığımızda ve çocukların keşfetmesine izin verdiğimizde gerçekleşir. Doğru soruları sorarak ve ne zaman destek ya da ekstra odak sunacağımızı bilerek öğrenmeye yardımcı olabiliriz.

Ben bir bilim adamı değilim

Birçok yetişkin ve hatta öğretmen bile bilim tarafından korkutulur. Bunun çoğunun “bilim” in ne olduğunun ve nasıl öğretilmiş olabileceğimizin içselleştirilmesinden kaynaklandığına inanıyorum. Çoğu zaman sınıflarda, gerçek dünyada yaptığımız herhangi bir şeyle ilgili olmayan formülleri veya deneyleri ezberledik. Bu, yetersizlik duygularına yol açtı ve sonuç olarak, bilim ile ilgili herhangi bir şeyden uzaklaştık.

Ama çocuklar doğal bilim adamlarıdır. Yürümeye başlayan çocuk ile bir saat geçirdiğinizde önce doğal merakla karşılaşırsınız. Bu doğuştan gelen yeteneği doğru sorular ve çevre ile birleştirdiğinizde çocuklar açık havada doğal bir laboratuvar olduğunu keşfedebilirler.

Boston Çocuk Müzesi’nin STEM Filizleri Eğitim Rehberi, “neden” soruları yerine “ne” sorularını sormayı önermektedir. “Neden” soruları doğru bir cevap olduğunu ima eder. “Neden kelebekler farklı renklerdedir?” Veya “ Neden ördekler suda yüzer?”, Çocukların bilmediği doğru cevaplara sahip sorulardır ve cesaret kırıcı olabilirler. “Ne” soruları ise, çocukla bir konuşma başlatır. Fark ettikleri şeylere odaklanmak; Birlikte araştırmak için soruları sıçrama tahtası olarak kullanır. “O ağaçlardaki yapraklar hakkında ne fark ettin?”  ve “Büyük tepeye tırmandığında ne gördün?”  gibi yanlış cevaplamada aynı anlamı taşımayan cevaplar için çok daha erişilebilir sorular vardır. “Ne” soruları sorarak,  çocuğunuzun iletişim gibi sosyal duygusal beceriler geliştirmesine yardımcı olmanın yanı sıra, fikirleri formüle etmek ve soruları uzman olarak cevaplamak için onlara güven veriyorsunuz.

 

Orman Okulu Neden Kalıcı?

Eğitim araştırmaları, doğal dünya hakkındaki bilgimiz ile bilimsel ve matematiksel kavramları değerlendirme yeteneğimiz arasında yakın bir ilişki olduğunu keşfetmiştir. Beyinler mümkün olan en verimli şekilde çalışmak için inşa edilmiş olan sinirsel bağlantıların gücünden etkilenir. Başka bir deyişle, bir kavrama ne kadar aşina olursak, o kavramla ilgili her şeyi öğrenip bağlayabilmemiz o kadar kolay olur. Aynı şekilde, beynimiz hareket yoluyla bir kavram öğrendiğimizde daha verimli çalışır. Beyin Kurallarının yazarı John Medina, beyinlerimizin “dış ortam koşullarında, kararsız meteorolojik koşullarda,  sabit hareket halinde hayatta kalmakla ilgili problemleri çözmek için” yaratıldığını ileri sürüyor.

 

Eğitimde, sıklıkla bir dersin “kalıcılığını” tartışırız: bir kavram hatırlanabilir ve sınıf dışında uygulanabilir. Dokunma, hissetme ve doğal bir bağlamda deney yapabilme, bir sınıfta, bir dersle veya çok az etkileşim veya bağlantı gerektiren bir çalışma sayfasıyla üretilmiş bir şeyden daha “kalıcı” dır. Okuldaki öğretmenlerimden biri, “Kendinize şunu sorun”, “Öğrencilerinize kendi başlarına cevapları keşfetmelerini öğretmek için bir yol var mı?” O zaman bunu yapın. ” Orman Okulu’nun güzelliği, bilimsel sorgulama, hipotez testleri ve gözlemler için neredeyse sınırsız bir olanaktır – bunların hepsi, kurulum, araç veya materyal gerektirmez. Teşekkürler, Doğa Ana! ”

 

Bilim sadece bir sürü gerçek ve rakam değildir. Bilim hayatın ve işlerin dünyamızda nasıl çalıştığını açıklar. Bilim eğitimiyle ilgili son araştırmalar, bilimsel araştırmanın, daha sonraki yıllarda fen öğrenimi için bir temel oluşturmak için ara sıra ve bağlantılı olmayan bilim etkinliklerinden daha faydalı olduğunu göstermektedir. Bu, çocukların kendi terimlerindeki en hafif dokunuşla öğrenmelerine ve keşfetmelerine izin verdiğinizde gerçekleşen şeydir.

Öğrenmek için daha iyi bir yol var:

Doğada kendimizi keşfetmek!

 

Carrie Leonard- Öğretmen, Psikolog ve İnsan Kaynakları Uzmanı

Çeviri: Ömer Dilek