Doğadaki Okul

Doğa ve Orman Pedagojisi Eğitmen Eğitimi

EĞİTİM YÖNTEMİ : UZAKTAN CANLI EŞZAMANLI(SENKRON) EĞİTİM ve YÜZ YÜZE EĞİTİM

Minimum 15 Kişi İle Grup Oluşturulur. Maksimum 20 kişi eğitime katılabilir.

HEDEF KİTLE   :

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi veya mezunu olup eğitim sonrası çocuklarla uygulama yapabilecek kişiler eğitime başvuru yapabilir.

EĞİTİMİN HEDEFİ :

Bu eğitimde katılımcılar doğal ve ormanlık alanlarda çocuklarla faaliyet gerçekleştirmek için gerekli olan bilgi ve becerilerini kazanacaklardır.

Eğitimin Gerçekleştirileceği Yer

Eğitimin teorik bölümü uzaktan eşzamanlı  uygulamalı kısmı Bursa ili Nilüfer ilçesi Misi bölgesinde gerçekleştirilecektir. Katılımcılar eğitim yeri ve zamanı konusunda ayrıca bilgilendirilecektir.

Uygulamalı Eğitimler İçin Konaklama Yeri Önerileri

Nihat Aslanoba Uygulama Oteli- (0224) 453 48 49

Mis gibi Otel & Restaurant- (0224) 334 12 28

Eğitime kimler başvurabilir         

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi veya mezunu olup eğitim sonrası çocuklarla uygulama yapabilecek kişiler eğitime başvuru yapabilir.

NOT:(Minimum kayıt sayısı 15 olup, 15 kişi kayıt olduğunda eğitim açılacaktır. Maksimum 20 kişi eğitime kabul edilecektir)

Katılımcıların yanında getirmeleri gerekenler ve eğitim öncesi yapması gereken işlemler

  • Sırt çantası
  • Mat (yere oturmak için oturma matı)
  • Çizme veya su geçirmez bot
  • Yağmurluk
  • Atıştırmalık yiyecek( kuru meyve, enerji verici kuruyemişler tercih edilebilir. Paketli gıda tercih edilmemeli)
  • Su matarası veya benzeri(pet şişede su getirilmemeli)

Dikkat edilmesi gereken noktalar

  • Katılımcıların eğitim sonrası 6 ay içerisinde 6 haftalık(haftada 1 gün) uygulama yapması ve bununla ilgili portfolyo oluşturması beklenmektedir. Eğitim sonunda her bir katılımcı için Google Drive klasörü oluşturulacak ve gerekli belgeler(ön bilgi formu, risk analizi formları, haftalık uygulama formları) Google Drive klasörüne yüklenecektir. Portfolyo süreci için her bir katılımcının Gmail hesabına sahip olması gerekmektedir.
  • Doğa ve Orman Pedagojisi Eğitmeni sertifikasına sahip olabilmek için portfolyo sürecinin tamamlanmış olması gerekmektedir.
  • 6 haftalık uygulamalara başlamadan önce her bir katılımcının ilk yardım eğitimi almış olması gerekmektedir(Eğitime katılmak için ilkyardım eğitimi almış olmanız gerekmemektedir. Eğitimden sonra yapacağınız uygulamalar için ilk yardım eğitimi almanızı talep ediyoruz.)

DOĞA VE ORMAN PEDAGOJİSİ EĞİTMEN EĞİTİMİ EĞİTİM İÇERİĞİ

Online Teorik Eğitim

Orman okulu felsefesi. Orman okulu nedir?

Orman okulu nedir?

Bir Orman Okulu Müfredatının Sekiz İlkesi Nelerdir?

Orman Okullarının Faydaları ve Dezavantajları Nelerdir?

Müfredat nasıldır?

Korkudan Özgürlüğe: Bir Orman Okulunda Risk ve Öğrenme

Risk durumları ve orman okulları arasındaki ilişki

Risk yönetimi

Riskli oyun türleri

Riskli Oyunun Faydaları

Orman okulunda risk değerlendirmesi nasıl yapılır? Hangi durumlar değerlendirilir?

Orman Okullarında Ateş Yakma ve Yönetimi

Ateş için ayrılan alanın özellikleri

Ateş için güvenlik önlemleri

Çocuklarla ateş yakma süreci

Ateş yakmada kullanılacak odun türleri

Orman okulu liderinin rolü

Orman okulu lideri hangi özellikleri taşımalıdır

Orman okulu liderinin süreç yönetimi

Online Teorik eğitim

Orman okulu liderinin nitelikleri

Liderin ön hazırlıkları

Liderin giyimi

Liderin çantasında bulunması gerekenler

Liderin pedagojik donanımı

Liderin kullanacağı şarkılar, şiirler, dualar

Bitki -ağaç- mantar- hayvan-ayak izleri vb. Materyaller

Orman okulu süreci yönetimi ve uygulanması

Doğada bulunan materallerin gelişim alanına göre kullanımı

Günlük akışı planlama

Günlük ve yıllık ritüeller

Okul aile iş birliği çalışmaları

Sabah çemberini oluşturma(amacı) (konuşma çubuklarının ve konuşma taşlarının önemi)

Orman okullarında gelişim alanlarının desteklenmesi

Dil gelişimi: kukla ve tiyatrolar, hikayelerin incelenmesi, hikâye taşları

Matematik

Sanat (resim-müzik aletleri)

Bitki tanıma, toplama ve kullanımı

Gezi ve incelemeler (diğer kurumlarla iş birliği)

İlkokula hazırlık çalışmaları

Online Teorik eğitim

Orman okulu alan seçimi ve yönetimi

Alan seçimi kriterleri

Var olan alanları orman okuluna dönüştürme

Çocuğun günlük durumuna göre doğada var olan renkli alanların kullanımı

Öğrenme alanının düzenlenmesi (atölyelerin düzenlenmesi)

Bir okulun orman okuluna dönüştürülme süreci

Kabul kriterleri

Alışma süresi

Veli görüşmeleri

Gözlem formları

Planlama ve davranış oluşturma şartları

Sosyal çevrenin oluşumu

Online Teorik eğitim

Her Yaşta Permakültür

Permakültürün tanımı

Neden ve nerede permakültür

Permakültür uygulama yöntem ve örnekleri

UYGULAMALI EĞİTİM

Orman okulu planlama süreci

Günlük akış planlama ve uygulama

Sabah çemberi

Serbest oyun

Keşif yürüyüşü

Erzak zamanı

Değerlendirme süreci

Risk-fayda analizi

Riskleri öğrenme sürecine dönüştürme

Risk durumlarını yönetme

Ormanlık alan türlerinin belirlenmesi ve gözlemlenmesi

Orman oyunları planlama ve uygulama

Orman okulunda hangi tür oyunlara yer verilir

Oyun seçilirken nelere dikkat edilmelidir

Orman oyunu planlama ve uygulama

Orman okulu için kullanılacak malzeme seçimi

Lider çantası oluşturma

İlkyardım çantası ve içeriği

Çocuk/katılımcı çantası

Lider/çocuk giyimi

Orman okullarında alet kullanımı

Alet prosedürleri

Depolama ve bakım

Koruyucu ekipman

Güvenli alet kullanımını öğretmek için öğrenci merkezli süreçler

Ateş yakma, güvenliği ve yönetimi

Ateş yakma teknikleri ve ateşi söndürme

Barınak kurma ve doğal barınak oluşturma yöntemleri

EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ:ÖMER DİLEK

İLETİŞİM:0553 399 93 83

EĞİTİM İÇİN
•    Eğitim internet üzerinden eşzamanlı olarak canlı yayınlanacaktır.
•    Eğitime katılabilmeniz için bulunduğunuz ortamda internet erişiminin ve uygun internet paketinizin olması gerekmektedir.
•    Eğitim sisteminin kullanılabilmesi için,kamera ve mikrofon donanımları tanıtılmış, internete bağlanabilen bir cihaza(akıllı telefon, tablet ve tercihen bilgisayar)ihtiyaç duyulmaktadır.
•    Katılımcılar belirtilecek ders saatlerinde eğitimi veren öğretim elemanımız ile birlikte sisteme kamera ve mikrofonları açık olacak şekilde giriş yapacaklardır.
•    Eğitim başlamadan önce katılımcıların maillerine kullanıcı adı ve şifreleri gönderilecektir.
•    Toplam eğitim süresinin %80 ve üzeri katılımlara sertifika düzenlenir. %79 ve altı katılımlara ise herhangi bir belge düzenlenmeyecektir. 
•    Eğitimler tamamlandıktan sonra katılımcılara sistem 2 gün daha açık tutulacaktır. İkinci günün sonu saat 23:00 itibariyle sistem tamamen kapatılacaktır.
•    Eğitim ve tekrar süresi tamamlandıktan sonra kurumumuza ait kontroller sonrası sertifikalar düzenlenecek ve PTT Kargo ile kayıt anında girdiğiniz adreslerinize gönderilecektir. Adres ve iletişim bilgileriniz güncel olmalıdır.
•    Katılımcılar her türlü soru ve sorunlarını usem@uludag.edu.tr adresimize yazabilirler. Mail eğitim süresince anlık takip edilecektir.

X